Dirk Willems Weetering, woonachtig op de Oude Wetering, eerst voor hem selfs, Wouter Gerritsz Venroo, meerderjarigen zoon van Gerrit Wouterse Venroo die in huwelijk gehad heeft Engeltje Willems Wetering, woonachtig tot Rotterdam . Vervolgens een hele rij kinderen en aanverwanten van Teunis Franse van Veen, die in huwelijk gehad heeft Martje Willems Weetering. Erfgenamen van wijlen Marijtje Dirks Cris in haar leven weduwe en Boedelhoudster van Willem Pieterszoon Schoenmaker, gewoond hebbende en overleeden zijnde op de OudeWeetering

 

Dirk Willems Weetering, woonachtig op de Oude Wetering, eerst voor hem selfs, Wouter Gerritsz Venroo, meerderjarigen zoon van Gerrit Wouterse Venroo die in huwelijk gehad heeft Engeltje Willems Wetering, woonachtig tot Rotterdam . Vervolgens een hele rij kinderen en aanverwanten van Teunis Franse van Veen, die in huwelijk gehad heeft Martje Willems Weetering. Erfgenamen van wijlen Marijtje Dirks Cris in haar leven weduwe en Boedelhoudster van Willem Pieterszoon Schoenmaker, gewoond hebbende en overleeden zijnde op de OudeWeetering

 

Op den 7 Maart 1735 ontfangen van Dirk willemse wetering weegens t leijk van sijn moeder Marijtje Dirks Cris weduwe Willem Pietersse Schoenmaker overleede op de oudeWeteringh omme tot Leimuyden te begraven volgens aangevinge de somma van 6:0:0. Zij woonde ook op de Oude Wetering.